Kulturní a přírodní památky

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 

Anenský vrch

Částečně zalesněný vrch nad Lobendavou. Na jeho vrcholu byla v roce 1775 zbudována kaple sv. Anny s křížovou cestou a Getsemanskou zahradou. Každoročně se toto místo, vždy nejbližší neděli k 26.7., stává cílem poutníků z celého okolí.

Bazilika P. Marie Pomocné ve Filipově (1)

Poutní pseudorománský kostel z roku 1885 vystavěný v místě zázraku, který se stal 13.1 1866 v podobě uzdravení těžce nemocné tkadleny Magdalény Kadeové. V roce 1926 byl kostel, po předchozí návštěvě papeže Pia XI., povýšen na baziliku. V sousedství je bývalý klášter redemptoristů.

Dýmník (516 m) (2)

Čedičový vrch u Rumburka, na vrcholu je 15 metrů vysoká kamenná rozhledna z roku 1896. Kruhový rozhled.

Geologická mapa

Chráněná technická památka v osadě Zahrady. Plastická mapa sestavená z autentických hornin přinesených sem ze znázorňovaných území. Objekt se nachází na soukromé zahradě.

Hrádek (429 m) (3)

Dominanta města Varnsdorfu s kdysi luxusní vyhlídkovou restaurací z roku 1904. Dnes ve zchátralém stavu. Na její záchranu byl vytvořen nadační fond, nově zrekonstruovaná restaurace by se měla otevřít v roce 2004. Z vrcholu je nádherný rozhled.

Hrazený (608 m)

Tvarově nezaměnitelný čedičový vrch, nejvyšší ze Šluknovské pahorkatiny. Je lemován srázy tvořenými hradbovitě navrstveným čedičem – odtud název. Bez výhledů.

Jáchym (472 m)

Nevýrazný žulový vrch u Lipové. Na vrcholu jsou zbytky křížové cesty a kaple z roku 1914. Bez výhledů. Název připomíná poustevníka Jáchyma, který v okolí pobýval.

Jedlová hora (774 m) (4)

Třetí nejvyšší hora Lužických hor. Na vrcholu stojí 23 m vysoká kamenná rozhledna z roku 1891, rekonstruovaná v roce 1993. Vedle je Schillerův pomník a hotel s restaurací s celoročním provozem. Na vrchol vede lyžařský vlek, v okolí je množství lyžařských běžeckých tratí.

Křížová hora (563 m) (5)

Čedičový vrch nad Jiřetínem pod Jedlovou se zachovalou křížovou cestou ze 2. pol. 18. století. Významná kulturní památka hojně navštěvovaná turisty.

Kyjovské údolí

Romantické údolí podél říčky Křinice. Začíná u obce Kyjov, je dlouhé 7 km a končí na státní hranici se SRN. Tři středověké skalní hrádky svědčí o tom, že údolím patrně vedla dávná obchodní stezka z Čech na hrad Hohnstein.

Lidová architektura (6)

Jedinečným architektonickým fenoménem typickým pouze pro kraj nejsevernějších Čech a Horní Lužice je tzv. obvazcový dům. Je výsledkem dlouholeté symbiózy po obou stranách státní hranice, setkáním typu jihofranského hrázděného domu kolonistů s roubeným domem usedlých Slovanů. Pod názvem obvazcový (též podstávkový) dům rozumíme dřevěný opěrný systém, který je na způsob arkád veden kolem roubené světnice a nese váhu horního patra a střechy. K typickým prvkům těchto domů patří pískovcové nebo žulové portály a kované mříže oken vedle vchodů. Za pozornost stojí ornamentální břidlicové obklady. Velikost a tvar obvazcového domu sahá od malého tkalcovského a výměnkářského domku po velká selská stavení a faktorský dům.

Loretánská kaple (7)

V centru města Rumburku se nachází významná kulturní památka umístěná v komplexu kapucínského kláštera a kostela sv. Vavřince – nejseverněji položená Loreta v Evropě vybudovaná podle italského originálu v letech 1704-1709.

Mandava

Jediný tok na celém Děčínsku, který odvádí vodu do Odry, a tím i do Baltického moře. Vzniká z potůčků v Panském, Nových Křečanech a Zahradách. Naše území opouští ve Varnsdorfu.

Mikulášovická kaple (8)

V kraji ojedinělá barokní kaple Nejsvětější Trojice z roku 1741. Zrestaurovaná. Stojí osamoceně po pravé straně při silnici z Mikulášovic do Brtníků.

Muzeum v Krásné Lípě

Je umístěné v nejstarším domě z roku 1726 zvaném U Frinda. Je v něm stálá expozice turistiky, sklářství a dějin města.

Muzeum v Jiřetíně pod Jedlovou

Nachází se v historické budově bývalé barokní fary na náměstí. Bylo zbudováno v roce 1998 a zabývá se historií dolování v Jiřetíně pod Jedlovou a okolí, a dějinami hradu Tolštejn. Součástí expozice je hornická naučná stezka Údolí Milířky a zpřístupněná štola sv. Jana Evangelisty

Muzeum v Rumburku

Obsahuje sbírky regionálního charakteru, síň věnovanou rumburské vzpouře, expozici obrazů krásnolipského malíře G. Frinda. Pořádají se tu výstavy výtvarných děl.

Muzeum ve Varnsdorfu

Obsahuje stálou expozici nazvanou Životní styl měšťanských vrstev ve 2. pol. 19. století. Pravidelně se tu pořádají výstavy, při muzeu je zřízen Kruh přátel muzea, zabývající se přednáškovou a publikační činností.

Národní park České Švýcarsko

Na území Tolštejnského panství se nachází část tohoto parku, který vznikl k 1. lednu 2000 jako čtvrtý národní park v České Republice a navazuje na německý národní park Saské Švýcarsko (zřízen 1990). Celá oblast představuje reprezentativní ukázku kvádrových pískovců, skalní a lesní komplexy jsou domovem řady ohrožených druhů živočichů a na území se nachází množství významných druhů rostlin. Sídlo NP se nachází v Krásné Lípě

Naučné stezky

Hornická (Údolí Milířky) – dokumentuje důlní činnost v okolí Jiřetína pod Jedlovou, je dlouhá 4,5 km.

Lesnická – mapuje rostlinné a živočišné druhy a jiné geologické zvláštnosti mezi Šluknovem a jeho místní částí Rožany, je dlouhá 7 km.

Přírodovědná – dokumentuje rostlinné, živočišné a geologické zajímavosti území mezi Velkým rybníkem a Světlíkem, zabývá se i historií vztahu k ekologicky šetrnému využívaní krajiny před 2. sv. válkou. Je dlouhá 4 km.

Partyzánský vrch (543 m)

Čedičový hřbet mezi Šluknovem a Velkým Šenovem. Původně míval dva vrcholy, jeden je dnes již odtěžený, horu totiž pohlcuje velkolom na sv. úbočí. Vrch je součástí rozvodí Baltského a Severního moře. Úpatí hory lemuje 0,5-2 m vysoký čedičový lem nejasného původu. Název vrchu připomíná událost ze 6.7. 1945, kdy tu při silnici na sev. úpatí (dnes pomník) byl zavražděn nezjištěnými pachateli polského původu por. Josef Šindelář (bývalý člen štábu partizánské brigády) a des. Vladimír Malina.

Prameny Křinice

Altánek s lavičkami, turistickou mapou a tabulí s popisem celého toku říčky Křinice (40 km) protékající na našem území v délce 7 km a v Bad Schandau se vlévající do Labe

Rožany

Přípotoční část Šluknova s první zmínkou z roku 1346. Na upraveném potoku bylo dříve mnoho bělidel. Při silnici stojí tzv. Javorová brána, uměle vytvořená ze dvou stromů vzdálených od sebe 3 m a ve výšce asi 5 m do sebe srostlých v jediný kmen.

Severní

Nejseverněji položená osada v České Republice. V roce 1472 zde a v Lobendavě vznikaly první selské nepokoje na Rumbursku, když rolníci odmítali robotovat pro novou šlechtu ze Saska.

Sněžná

Kdysi slavné poutní místo v blízkosti Krásné Lípy (5. srpna). Kostel P. Marie Sněžné z roku 1732. Na soukromém pozemku je umístěno rozsáhlé arboretum alpínek a pěnišníků. V obci jsou zachovalé lidové objekty z 18. a 19. století.

Světlík (18 ha) (9)

Přírodní rezervace s rybníkem, při němž stojí bývalý větrný mlýn, který byl v provozu do roku 1945. Dnes se jedná o technickou památku s dochovalým strojním vybavením, bez lopatek, před rekonstrukcí.

Štola sv. Jana Evangelisty

Zpřístupněná štola v bývalém dole na stříbrné rudy. Pochází z roku 1781, je dlouhá 640 m, pro návštěvníky je přístupno 360 m. Štola je součástí expozice místního muzea v Jiřetíně pod Jedlovou.

Tanečnice (597 m) (10)

Rozložitá žulová hora s čedičovým vrcholem. Název dostala od tančících lesních víl a žínek, které zde za jasných nocí provádějí své kouzelné reje. Stojí zde kamenná rozhledna z roku 1905 vysoká 26 m poskytující vynikající rozhled. Na místě dnešní Koliby z roku 1978 stávala kdysi oblíbená Chaloupka strýčka Toma (vyhořela po válce)

Valy (543 m)

Vyvýšenina u obce studánka, která z hlediska vojenství měla strategický význam vzhledem k velkému rozhledu po okolí. Jsou zde pozůstatky valů z roku 1642, odkud oddíly švédského gen. Wrangela dobyly a zničily Tolštejn

Vápenný vrch

Žulový vrch mezi Krásnou Lípou a Doubicí. Přírodní rezervace vzácné květeny a nerostů. Prochází tudy tzv. Lužický přesmyk, v němž se stýká žula s pískovcem, zde navíc i s vápencem.

Velký rybník (36 ha)

Největší vodní plocha Děčínska je významnou ornitologickou lokalitou, kterou využívá k odpočinku řada druhů tažných ptáků. Od roku 1982 je rybník vyhlášenou přírodní rezervací, zahrnuje i pobřežní mokřiny s výskytem vzácných rostlin.

Verunčina studánka

Původní studánka z roku 1886 na úpatí Vlčí hory, obnovená KČT v roce 1996, s výbornou pitnou vodou. Místo odpočinku s lavičkami.

Vlčí hora (588 m) (11)

Čedičový vrch v blízkosti Krásné Lípy. Na jeho vrcholu jsou čedičové sloupky, které obsahují vysoké procento magnetovce. Ten způsobuje odchylku magnetické střelky až o 40o. V roce 1889 zde zbudoval Horský spolek pro nejsevernější Čechy 16 m vysokou cihlovou rozhlednu s kruhovým rozhledem. Okolí rozhledny je přírodní rezervací, koncem května tu rozkvétá chráněná měsíčnice vytrvalá. Na jižním úbočí je upravená Verunčina studánka.

Zámek v Lipové

Jediný klasický zámek nejsevernějších Čech, barokní trojkřídlá budova postavená hrabětem Leopoldem Salmem v letech 1737-39. Zámecká zahrada a rybník (10 ha) s ostrůvkem. Od 50. let minulého století se v již zchátralém zámku střídala pohraniční stráž s armádou, kteří dovršili dílo zkázy celého objektu. Dnes je v soukromých rukou.

Zámek v Rumburku

Bývaly zámek dokončený v roce 1587, který nahradil již v roce 1555 sídlo panství přenesené sem z Tolštejna. Dnes je v objektu umístěno střední odborné učiliště polygrafické.

Zámek ve Šluknově (12)

Bývalý renesanční zámek s krásným parkem, bohatým na vzácné dřeviny. Postavil jej Arnošt ze Šlejnic ve 2. pol. 16. století. Zámek v roce 1986 vyhořel a v současné době je v postupné rekonstrukci.

Zadní Doubice

Zaniklá osada na konci Kyjovského údolí. Nachází se zde pomník připomínající osm zavražděných vězňů při pochodu smrti z koncentračního tábora Schwarzheide na cestě do Chřibské v roce 1945. V nedaleké blízkosti turistického hraničního přechodu je tzv. Vlčí deska, připomínající zastřelení dvou vlků v roce 1640.

Železniční viadukt (13)

Technická památka ve Vilémově, jeden z nejkrásnějších železničních mostů. Je 190 m dlouhý a vypíná se 34 m vysoko nad Vilémovským potokem.