Falkenštejn

Lokalita: severovýchodně od Jetřichovic, http://www.ceskosaske-svycarsko.cz/

Zbytky skalního hradu naleznete kousek od Jetřichovic. Zachovala se jen síň vytesaná do skály s okenním výklenkem a kapličkou. Z vrcholu se nabízí široký výhled do okolí na Havraní skálu, Růžovský vrch i vzdálenější Děčínský Sněžník.

Hrad vznikl pravděpodobně ke konci 13. století a sloužil jak k ochraně obchodní cesty tzv. „České cesty“ do Lužice, tak měl i úlohu správní, díky kolonizační činnosti tehdejších majitelů, rodu Michalovců. V průběhu let vystřídal hrad několik majitelů, kteří nadále podnikali loupežné výpravy do bohaté Lužice.  Během držení rodem Vartenberků se v loupežných výpravách pokračovalo. Hrad hrál důležitou úlohu ve sporu Vartenberků s Lužicí. Šestiměstí drželi posádku hradu v obležení, když Pražané dobývali Děčína. Hradu nebylo možné dobít, a tak legenda „O bílém jelenu“ vypráví o léčce, díky níž byl hrad dobit.

V dávných dobách správce hradu se svoji dcerou Zdislavou na hradě Falkenštejn žil. Velitel stráží, jež posádce hradu velel, tajně na Zdislavu myslel, jakož i mladý zbrojnoš jménem Hynek, který byl její krásou uchvácen. Jednoho dne loupežníci velitele posádky zajali, oběšením pohrozili a za úplatu přemluvili, aby hrad Falkenštejn do jejich rukou padl. Velitel stráží, zkrvavený v tváři, do hradu se vrátil. Hradní pán jeho příběhu uvěřil, netušíc o jeho statečnosti penězi odměnil. Úlisný velitel kul pikle delší dobu, až jednoho dne hradního pána k oknu nalákal, pod záminkou, že bílého jelena pod hradem spatřil. Jak se pán k oknu přiblížil, velitel stráží za nohy ho popadl, z hradeb do hlubokých roklí svržen byl. Velitel pak Zdislavu uchopil, smrtí ji pohrozil, běžel poté loupežníky do hradu vpustit, naštěstí jeho podlé počínání statečný Hynek zpozoroval, velitele i loupežníky svoji silou zamordoval. Majitelé hradu Hynka správcování hradu pověřili a jeho ženou Zdislava se stala. Dnes se jen zbytky skalního hradu zachovali.

Přístupnost: Cesta k hradu je obtížnějšího rázu.

Provozní doba: Celoročně volně přístupný.