Kyjovský skalní hrad (Horní Karlštejn)

Lokalita: Kyjov

Přístup do zříceniny hrádku je zajímavým zážitkem, úzkými průtahy ve skalách po strmých schodech, jako i výhled z vrcholů skal na hluboké lesy.

Původně byl považován za největší ze všech hradů v regionu, které byly vybudovány k ochraně obchodních cest, ale také nejzáhadnější svoji minulostí, údajně založen ve 14. století. Hrad byl vybaven dvěma příkopy, přehradím a dřevěnou hradbou. Do jeho útrob bylo možno vjet i povozem. Výška hradu byla pravděpodobně asi až 40 m.

V 80. letech 20. století proběhl výzkum, který naznačil, že se pravděpodobně nejednalo o hrad, ale o staré sídliště. Usídlili se zde lidé, kteří se v okolí pokoušeli dolovat drahé kovy, jako např. zlato či železnou rudu. Patrně zde nic nenalezli a tak toto místo zůstalo opuštěné a nám zůstaly pouze legendy, které o Kyjovském hrádku vyprávějí.

Přístupnost: Po žlutě značené stezce vedoucí z Kyjova podél říčky Křinice. Výstup na hrádek je velmi prudký.

Provozní doba: Celoročně volně přístupný.